Make your own free website on Tripod.com

OSNOVE LAN MREŽA

Topologija mreže

Riječ topologija se može objasniti kao proučavanje lokacije. Postoje dvije grane topologije fizička i logička topologija. Fizička topologija proučava I objašnjava kako se mrežne komponente stvarno, fizički povezuju stvarnim medijem(kablom). Logička topologija objašnjava kako informacija putuje kroz mrežu.

Postoji šest oblika fizičke topologije:

 

 

Bus(sabirnička) topologija:

matematički pogled: bus topologija sva svoja računala ima direktno spojena na jedau liniju.

fizički pogled: svako računalomje spojeno na jednu zajedničku liniju-žicu a najvažniji uređaji su oni koji omogućuju da se više računala spoji na jednu žicu. Prednost ovakve mreže je što svako računalo ima pristup svima ostalima u toj mreži. Mana je ta da ako se na bilo kojem mjestu kabel prekine čitava mreža je ne funkcionalna.

logički pogled: bus topologija omogućuje svakom mrežnom uređaju da vidi sve signale od svih ostalih uređaja u toj mreži.

Ring topologija:

matematički pogled: svako od računala je spojeno samo sa svoja dva najbliža "susjeda".

fizički pogled: svi su uređaji spojeni direktno na sebi najbliža dva susjedna računala I preko njih na sva ostala računala.

logički pogled: da bi informacija prošla svaka radna stanica mora propustiti tu informaciju na sebi susjedno računala.

Star topologija:

matematički pogled: sva računala spojena su na jedo centralno računala koje ne dopušta druge međusobna veze

fizički pogled: u ovoj mreži imamo jedno centralno računalo na koje su spojena sva ostala. Prednost mu je ta da čitavi sustav može nadgledati sa jednog mjesta a mana mu je da ako centralno računalo prestane funkcionirati I čitava mreža je nefunkcionalna.

logički pogled: protok svih informacija usmjeren je prema jednom uređaju(vrlo korisno u sigurnosnom smislu)

Extended star topologija:

matematički pogled: ovu mrežu čini više star mreža spojenih u centar opet jedne star mreže

fizički pogled: postoji jedna centralna mreža na koju su spojene sve ostale. Prednost je ta što je manji broj računala vezan direktno na glavno računalo.

logički pogled: hijerarhijski konstruirana struktura. Današnje telefonske linije su konstruirane u istom obliku.

Tree topologija:

matematički pogled: postoji glavno rčunalo Iz kojeg se dalje nadovezuju sva ostala

Postoje dvije vrste: binarno(iz svakog računala idu po dvije grane dalje na mrežu) i tzv. Backbone topologija koja ima glavnu lijiju iz koje se dalje granaju ogranci mreže.

logički pogled: protok informacija je hijerarhijski

Mesh(potpuna) topologija:

matematički pogled:svaki izdanak mreže je direktno povezan sa svakim drugim

fizički pogled: Prednost ovog sistema je da je svaki uređaj direktno vezan sa svima drugima I da ako padne jedna linija podaci će moći prolaziti kroz druge linije. Mana mu je da ako mreža sadrži samo malo veći broj uređaja nastaje ogroman broj kablova.

logički pogled: ponašanje ovakve mreže određeno je samo uređajima koji su spojeni