Make your own free website on Tripod.com

 

OPĆENITO O RAČUNALNIM MREŽAMA

Što je računalna mreža?

Računalna je mreža sustav koji povezuje različite ili slične uređaje u jednu cjelinu. U telekomunikacijskom i podatkovnom smislu, mreža povezuje uređaje za obradu podataka i komunikacijske uređaje, bilo na međudržavnom planu, unutar pojedine zemlje, grada, u industrijskom postrojenju, poslovnim zgradama ili u malom uredu.

Potreba za umrežavanjem posljedica je stalnog porasta razmjene podataka (pisama, poruka, memoranduma, poslovne statistike, izvještaja, baza podataka i sl.) među zaposlenima.

Izračunato je da se oko 60 % radnog vremena koristi za komunikaciju ili razmjenu podataka; u današnje vrijeme količina tako razmijenjenih informacija dosiže i do 35 otipkanih stranica po osobi dnevno.Za uštedu su vremena napravljeni razni uređaji namijenjeni komunikaciji i razmjeni podataka (teleks, telefaks, osobna računala, pisači, višefunkcijski terminali), a sada ih sve treba povezati u računalnu mrežu da bismo svi zajedno dijelili mogučnosti koje nam ti uređaji pružaju.

 

POVIJEST RAČUNALNIH MREŽA

 

Računalne mreže su nastale kao rezultat aplikacija koje su napisane za velike korporacijske tvrtke. Tvrtke su uvidjele problem učinkovitosti svojih djelatnika koji su samo da bi ispisali nešto na pisaču morali podatke prenositi na disketama do pisača, kopirati podatke na računalo koje je imalo priključen pisač I tek onda ispisati željeni dokument. Zbog jednostavnijeg, bržeg, učinkovitijeg I nadasve jeftinijeg poslovanja tvrtke su počele ulagati u mrežnu tehnologiju (jeftinije je nabaviti mrežu nego kupovati pisač za svako računalo posebno). Kao rezultat toga početkom 1980-ih računalne mreže doživjele su ogromnu ekspanziju, iako su prve od tih mreža bile prilično kaotične. Zbog tako naglog rasta tih računalnih mreža došlo je do nekompatibilnosti među mrežama koje su financirale različite tvrtke. Rješanje tog problema je LAN (Local Area Network). Zbog razloga da su pomoću takvog načina tvrtke mogle povezati sva svoja računala I sve svoje pisače na jednu mrežu u kojoj su svi mogli komunicirati LAN se I dalje razvijao. Kako se je potreba za sve više umreženih računala povećavala LAN nije bio zadovoljavajuće rješenje. Tvrtke ne samo da su imale potrebu razmijenjivati podatke samo u jednoj zgradi nego I nego su zahtjevi za povezivanjem više mreža u jednu cjelinu sve više rasli. Rješenje tog problema je WAN (Wide Area Network ). Zbog svoje osobine, da omogućava povezivanje računala na velikim geografskim udaljenostima, WAN je tvrtkama omogućio da svoj posao prošire I u druge gradove ,a da pri tome sve mreže budu povezane u jednu.